Previous
Next

STANDARD I RI NË PËRTHITHJEN E MAGNEZIT!

STANDARD I RI NË PËRTHITHJEN E MAGNEZIT! Chela-Mag B6 +D3 është shtesë ushqimore i cili përmban një formulë të magnezit shumë të absorbueshëme në formën

ÇKA ËSHTË ULGRIP HOT TM?

ÇKA ËSHTË ULGRIP HOT? Hulumtimet shkencore vërtetojnë se:  Ekstraktet e manaferrës, lajmit dhe kamomilit, vitamina C (në fo rmën e acidit L-askorbik të mikrokapsuluar PureËay-C®),