Absolute Dry – Torr WIPES – 10 copë

Absolute Dry – Torr WIPES – 10 copë është antiperspirant i fuqishëm që parandalon në mënyrë efektive djersitjen e nënsqetullave, këmbëve, duarve, etj. Me efekt deri në 7 ditë.