Absolute Dry – Torr 25ml ROLL-ON

Absolute Dry – Torr 25ml ROLL-ON është antiperspirant i fuqishëm që parandalon në mënyrë efektive djersitjen e nënsqetullave, këmbëve, duarve, etj. Me efekt deri në 7 ditë.