Calcium D3 Forte 

Formulë e dyfishtë për eshtra të fortë 

deri në 1250mg kalcium në dozë ditore.