CalVita® 20 Tableta 

Eshtra të fortë falë 6 kripërave të përthithura të kalciumit.