Chela-Mag B6® + D3  

Chela-Mag B6® + D3 është shtesë ushqimore me përbërje magnezi të kombinuar në mënyrë unike, shumë të disponueshme, në formën e kelatit aminoacid Albion® me 2000 IU vitaminë D3 dhe vitamina B6 dhe K2.