ESSENTIX TM  30 kapsula likuide

Essentix është shtesë ushqimore, në kapsula likuide; përmban fosfolipide me origjinë nga farat e sojës, me cilësi të lartë (Glycine max l.), të cilat janë të pasura me fosfatidilkolinë në formën e vajit, si dhe vitamina A dhe E.