Gold-Vit D Max 2000 IU – 30 Kapsula Likuide

Gold-Vit ™ D MAX është shtesë ushqimore e disponueshme në formën e Kapsulave likuide; ka përmbajtje të lartë të vitaminës D, e cila është përbërës thelbësor i të gjithë organizmave.