Gold – Vit®D3 Baby – 60 kapsula zbërthyese 

Produkt i dizajnuar që t`i përmbush nevojat e thithjes së vitaminës D që nga dita e parë e deri në moshën 12 muajsh