Gold-Vit D3 FAST 4000IU 30 tableta tretëse 

Gold-Vit D3 FAST 4000 j.m është shtesë ushqimore që 

përmban dozë të lartë të vitaminës D (D3) në dozë prej 4000 IU.