Gold-Vit D3+K2 2000IU – 60 kapsula likuide 

Gjeneratë e re e Vitaminës D me Vitaminë K natyrale (K2 from Natto)