Levit C 1500 – 20 Tableta tretëse

Levit C 1500 është produkt për të rriturit me kërkesë të shtuar për vitaminë C.