Odpormax – 60 kapsula likuide 

ODPORMAX™ është shtesë ushqimore në formë të kapsulave Flow Caps™, me përbërës në formë të lëngshme, të kualitetit të lartë, të zgjedhur me kujdes.