ReConnect® 15 Tableta

Efikas në luftimin e sindromës së lodhjes kronike. 

Nuk ka efekte mbi-stimuluese 
Nuk gjeneron varshmëri