ReduKAC shot 12 Ampula

Produkt i dedikuar për rikuperim të shpejtë pas pirjes së alkoholit.