Ulgrip™ Junior – 10 qese 

Përkrahje natyrale e organizmit tek fëmijët gjatë sezoneve të gripit dhe ftohjeve.