Vitadigest® Enzymes 15 kapsula 

Tretje të lehtë falë përzierjes së baktereve të dobishme dhe enzimave tretëse. 

Vitadigest® Enzymes përbëhet nga: 

Tri lloje të baktereve të mira, të pranishme në zorrën e njeriut 
Katër enzima tretëse